Bestellijst

Geen bestellingen

corona beleid

Richtlijnen RIVM
U3L volgt de richtlijnen van het RIVM. Er zijn een aantal belangrijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en uzelf en anderen te beschermen: 

  • als u klachten heeft, zoals neusverkoudheid, keelpijn of verhoging/koorts dan blijft u thuis. Dit geldt ook voor de docenten. U laat zich testen en neemt pas weer deel nadat de uitslag van de test negatief blijkt te zijn.
  • u zorgt voor een goede hygiëne, zoals niezen in de elleboog, wast vaak uw handen en maakt gebruik van de aangeboden beschermende middelen, zoals handgel.
  • u houdt 1,5 meter afstand van medecursisten en van de docent, blijft zoveel mogelijk op uw plaats zitten en houdt ook tijdens de pauzes en bij aankomst en vertrek minimaal 1,5 meter afstand.

 

Aanpassing groepsgrootte U3L
De groepsgrootte is tijdelijk beperkt in verband met de 1,5 meter afstand. 
U3L spreekt met de zaalverhuurder de nodige aanpassingen van de ruimte af. Wanneer er een looproute aangegeven wordt dient deze gevolgd te worden. Een mondkapje kan gedragen worden als deelnemers zich daardoor veiliger voelen, maar is niet verplicht. 


Procedure start cursus en betaling
U ontvangt twee weken voor aanvang van de cursus een bevestiging van het doorgaan van de cursus en van uw deelname. Op de eerste cursusdag wordt het cursusbedrag van uw rekening afgeschreven. Hiervoor heeft u bij aanmelding een automatische machtiging verstrekt. 


Annulering in verband met Corona
Afmelding in verband met Coronaklachten is kosteloos tot aan de start van de cursus. Wanneer u zich in de loop van  de cursus ziek meldt heeft u recht op restitutie van het cursusbedrag voor die dag. 


Wanneer een cursus niet doorgaat
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er twee weken voor aanvang van de cursus onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dit weten. U kunt zich dan zo mogelijk nog inschrijven voor een andere cursus. 


Vragen?
Heeft u vragen? U kunt dan via de email contact opnemen met adm@u3l.