Bestellijst

Geen bestellingen

Mens en maatschappij

Uitingsvormen en effecten van persoonlijkheidsontwikkeling in het dagelijks leven

Kenmerkend voor ons mensen is dat we, m.n. in het eerste deel van ons leven, een persoonlijkheid ontwikkelen. Deze is uniek, slechts met moeite veranderbaar en zal in grote mate onze beleving, contacten en gedragingen blijven bepalen.    Sinds jaar en dag zijn er theorieën ontwikkeld over hoe deze persoonlijkheidsontwikkeling verloopt. De theorieën zijn vaak ontstaan n.a.v. gedrag, dat afwijkt van het “normale” (in gedrag, reactie of beleving), of vanuit kritiek op de dan reeds bestaande theorieën. De behoefte van/in de samenleving aan het ontwikkelen van aanpassingsmechanismen (zelfs -protocollen) speelde dus vaak een rol, zowel bij het motiveren tot theorievorming als bij het kiezen (en faciliteren) van onderzoeksthema’s m.b.t. persoonlijkheidsontwikkeling.                                                                                                                     

Meer informatie
Donderdag 22 oktober 2020
1 les van 3 uur aanvangstijd 09:30
Prijs: € 35,00
Dhr. drs. H. (Hans) Vos
09:30 - 12:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Onze omgang met de oorlog - en ander pijnlijk verleden

Het heeft lang geduurd, maar dit voorjaar, 75 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog, heeft premier Rutte excuses aangeboden voor de collaboratie van de Nederlandse staat met de nazibezetter waar het de ontrechting en deportatie van de joden betrof. Laat, maar beter laat dan nooit - of te laat, want inmiddels gratuit? Hoe is Nederland sinds 1945 omgegaan met de Tweede Wereldoorlog, waarin nog volgens koningin Wilhelmina zo'n beetje het hele volk in het verzet gezeten had? Tweemaal bracht de Nederlandse tv een serie over de bezetting uit - een halve eeuw geleden met Lou de Jong als presentator, een paar jaar terug met Rob Trip. Een verschil van dag en nacht.

Meer informatie
Donderdag 22 oktober 2020
1 les van 5 uur aanvangstijd 10:30
Prijs: € 70,00
Dhr. T. (Thomas) von der Dunk
10:30 - 15:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Van klassieke naar moderne natuurkunde; Newton, Relativiteit en Quantumfysica

De natuurkunde (fysica) bestudeert het gedrag van materie en energie en hun onderlinge wisselwerking, binnen ruimte en tijd. Met daarbij opgemerkt dat nieuwe theorieën onze inzichten over ruimte en tijd fundamenteel veranderd hebben.

In de eerste les zullen we voornamelijk de klassieke natuurkunde bespreken en initieel ingaan op de twijfels die aan het eind van de 19de eeuw aanleiding gaven tot het formuleren van een ‘andere natuurkunde’. In de tweede en derde les zullen we verschillende aspecten (ook historisch) van de relativiteitstheorie en de quantumfysica beschouwen.

Omdat wiskunde feitelijk ‘de taal’ van de natuurkunde is, is enige basiskennis van wiskundige beginselen een pré, maar niet noodzakelijk.

 

Meer informatie
Donderdag 22 oktober 2020
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 92,00
Dhr. G. (Gerard) Heesink
14:00 - 16:00
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Waterbeheer in een dynamische wereld

Waterbeheer moet voldoende schoon water beschikbaar maken en houden voor mens, dier en plant, en de maatschappij beschermen tegen het geweld dat water kan ontketenen. Aanpak en voorbeelden in Nederland en daarbuiten worden gegeven.

Meer informatie
Dinsdag 10 november 2020
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 113,00
Dhr. dr. W. (Wim) Cofino
10:30 - 12:30
Locatie: Zwolle, Jeruzalemkerk (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >
Jij en je familie, je familie en jij: een verbonden dynamiek

Het focus van deze cursus ligt in de lijn familie - gezin - gezinslid in wederkerige volgorde. Welke krachten tussen mensen spelen daarin een rol, zoals loyaal-zijn, verbondenheid en ruimte om jezelf te zijn.

Meer informatie
Dinsdag 5 januari 2021
7 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 9:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 210,00
Mw. A.M. (Anne-Maeike) Jorritsma
9:30 - 12:00
Locatie: Zwolle, Jeruzalemkerk (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >

Pagina's